Případová studie

Případová studie

1. Požadavky klienta

Nejdůležitější fáze celého projektu. S klientem si vždy důkladně projdeme celé zadání, abychom dosáhli co nejpřesnějších výsledků.2. Odevzdání dokumentace

Konečné řešení navrhujeme pomocí programu 3D CAD, proto preferujeme zadaní ve formě 3D modelů.3. Zpracování projektu

Projekt v průběhu zpracování konzultujeme se zadavatelem, aby měl klient po celý čas přehled o jeho průběhu.
Zpracování každého projektu začíná listem čistého papíru. Termíny zpracování se proto v jednotlivých případech liší.

4. Prezentace

Návrh se předkládá v písemné formě s přesným výčtem položek. Na požádání klienta je možné zařídit prezentaci zainteresovaným pracovníkům s ukázkou projektu ve 3D.5. Dodávka, montáž, ladění

Montáž složitějších sestav v místě užití, jejich vyladění a zaškolení personálu je samozřejmostí.6. Servis, podpora

Rozšíření, popřípadě rychlá změna, je velmi jednoduchá a naši zaměstnanci jsou klientům vždy připraveni pomoci.7. Zpětná vazba

Výsledek naší práce nás zajímá. Proto s klientem zůstáváme v kontaktu i po skončení projektu.